Vad händer?

DEN SISTA INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN


Det som påbörjades av Watt och Rousseau har varit en spännande historia. Ångmaskinen lovade oss ett liv utan kroppsarbete och samhällsfördraget var det kontrakt som skulle ge oss inflytande och samhörighet. Två visioner i vilka människan var sina kunskaper och organisationen en demokratisk pyramid.

Men ingenting står stilla. Så snart Lilienfeld patenterade transistorn såg vi kunskapssamhällets bortre parentes och Page visade oss att informationen utanför pyramiden alltid är mer värdefull än den som finns på insidan.

Det här är den sista industriella revolutionen. Eller snarare den första av en ny sort, en sort vi ännu inte hittat namnet på.

 
 
 
Paradigmmäklarna är ett företag byggt runt
Troed Troedson och Camilla Hending
.
Vi är analytiker och strategikonsulter med en alldeles speciell inriktning på framtid och samhällsutveckling. För den som vill styra sin organisation i, eller kanske rent av in i, en alldeles ny kontext är det den nya omvärlden som är utmaningen, inte styrningen.