Kundcase

Det som är gemensamt för våra kunder är vare sig bransch eller organisationsform.
Däremot befinner de sig nästan alltid i en av de här fem situationerna.De vill...

...kartlägga framtiden

Att skapa bilder av hur världen ser ut om några år - eller om några årtionden - är den viktigaste uppgiften för ledningen i vilken organisation som helst.


Ahlsells, Astra Zeneca, Göteborgs stad, Lindstrom Group, Lunds Universitet, Price Waterhouse Cooper, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Sveriges länsstyrelser

...nå nya marknader

Våra kunder har en bra produkt och en bra verksamhet. Utmaningen ligger framförallt i att nå nya kunder och förstå deras nya behov.


Barncancerfonden, HSB, JM, Midroc Europe, NCC, Thoréngruppen,

...skapa nya produkter

Det finns en etablerad kundkrets och en väl fungerande affärsrelation. Men det behövs nya tjänster och nya produkter för en ny tid.


Knowit, Scottish golf, Sollentuna kommun, Tieto Enator, Öresundskraft

...bli effektivare

Hållbarhet eller lönsamhet. Oavsett vilken infallsvinkel vi använder så måste vi få ut mer verksamhet och förbruka mindre resurser.


Botkyrka kommun, Framtidskompassen, H&M, Landstinget i Värmland

...bli agilare

Den övergripande kvaliteten i varje organisation är förändringsförmåga. Vi måste bli rörligare, mer flexibla, responsiva och ändå lösa vårt uppdrag.


Atlas Copco, Fastigo, Helsingborgs stad, IKANO, Täby kommun