Innovationskraft är en temperatur, inte en fart

2343938356_47f2225ef8_b
En attraktiv organisation lockar kunder, medarbetare och finansiärer. Men attraktivitet sitter i medarbetarnas rörelse, inte i organisationens.
Vare sig du driver ett företag, en ideell organisation, en utbildningsverksamhet eller en myndighet så har du, garanterat, ett attraktivitetsproblem. Medarbetare, kunder, media och leverantörer måste föredra dig och din verksamhet framför någon annan – eller något annat. Allt oftare talar vi om att den attraktiviteten, er konkurrensförmåga, är en fråga om innovationskraft.
Organisationen måste utvecklas, erbjudandet måste förändras och produkter måste utvecklas. Men det är uppenbarligen inte hela sanningen, inte ens den största delen av den. Trots aldrig så stora ansträngningar från utvecklingsavdelningar och innovationsexperter tappar väldigt många i konkurrenskraft. Nästan ofattbara resurser leder till den ena tummetotten efter den andra.
Orsaken är förmodligen retfullt enkel. Innovation är förvisso rörelse, men det är temperatur, inte fart.
Alltså:
En kopp kaffe kan ha (och har) rörelse på två olika nivåer. Den övre är att hela koppen kan vara på väg någonstans. Den står på en bricka som bärs ut i cafélokalen samtidigt som själva lokalen rör sig eftersom jorden både roterar och snurrar runt solen. Kaffekoppens fart är över 100 000 km/h vilket kan vara en nyttig referens när vi irriterar oss över att serveringen är långsam.
Men det finns också en undre nivå, nämligen den rörelse som vattenmolekylerna har i själva kaffet. De rör sig faktiskt också hit och dit på ett lite spattigt sätt. Det vi normalt kallar temperatur är en slumpartad rörelse på mikronivå. Ju fortare molekylerna rör sig, och stöter mot varandra, desto varmare är kaffet. Det som komplicerar bilden lite är att alla molekyler har olika fart. Några rör sig blixtsnabbt och andra står nästan still. I samma kaffe i samma ögonblick. Kaffets temperatur är egentligen en genomsnittsfart. Eller uttryckt på ett annat sätt, en enskild vattenmolekyl kan inte ha någon temperatur, den har bara rörelse. Många molekylers sammanvägda rörelser skapar det vi uppfattar som värme.
Ha lite tålamod. Vi lämnar snart kaffekoppen men det finns en sak till att berätta. De här mycket små rörelserna skiljer alltså en varm och god kopp kaffe från en kall och ointressant. I en god kopp rör sig vattenmolekylerna med en genomsnittsfart på 2 300 km/h. Och som du förstår rör de sig hit och dit i pyttesmå ryck som fullständigt tar ut varandra. Annars hade ju det varma kaffet snart lämnat koppen.
Nu kanske du anar vart vi är på väg. En kall kopp kaffe blir inte mer attraktiv för att man springer med den. Koppens värde ligger i att vi sätter fart på, eller upprätthåller farten på, de enskilda vattenmolekylerna. En organisations attraktivitet beror inte i första hand på organisationens rörelse utan på den genomsnittliga rörelsen hos dess medarbetare. Det här gäller definitivt organisationens förmåga att attrahera kunder eller medlemmar. Men det gäller i precis lika hög grad organisationens förmåga att locka medarbetare, samarbetspartners eller finansiärer. Och precis som med kaffekoppen så har omgivningen en fantastisk förmåga att bestämma temperaturen trots att vi inte kan se de enskilda små rörelserna.
Vilka är då de rörelser som omgivningen uppfattar som en organisations ”temperatur” eller innovationskraft? Faktiskt precis vilka små förändringar som helst. Människor som äter middag på en lunchrestaurang de aldrig varit på förut. Antalet telefonsamtal till och från telefonnummer som inte tidigare förekommit i telefonväxeln. Det faktum att sammanträdesrummet inte ser riktigt likadant ut den här måndagen som det gjorde förra veckan. Ett nytt språk på hemsidan. Någon som läser en ny bok.
Listan kan göras hur lång som helst. Det viktiga är att vi kommer ihåg resonemanget om medelhastighet. Precis som kallt kaffe mycket väl kan ha enstaka molekyler som rusar fram och varmt kaffe kan ha enstaka molekyler som står nästan stilla kan en organisation vara stelnad trots att det finns en och annan eldsjäl som springer som en galning. En annan organisation kan ha fantastisk innovationskraft även om enstaka medarbetare inte rör sig något nämnvärt.
Om din organisation tappar i attraktivitet kan du vara helt säker på att det är medarbetarnas eller medlemmarnas genomsnittliga ”mikrohastighet” som sjunkit. Organisationen har helt enkelt blivit kallare. Och det hjälper inte ett dugg att du försöker sätta fart på verksamheten. Inte om du med det menar att hela kaffekoppen måste flyttas. Däremot kan du ganska lätt höja temperaturen genom att se till att varje enskild medlem ”rör” sig lite mer.
Sammanfattningsvis:
En organisations attraktivitet beror i första hand på dess temperatur, inte på organisationens utvecklingshastighet.
Till skillnad från ”organisationsutveckling” är innovationstemperatur bara en fråga om rörelse, inte riktning.
Det går alldeles utmärkt att både mäta och påverka en organisations innovationstemperatur. Vi använder andra indikatorer än de som gäller för organisationsutveckling och vi måste förstå innebörden av många, många små rörelser. På organisationsnivå tar de ut varandra men höjer temperaturen. En vattenkokare flyttar inte vatten från a till b, den värmer vattnet genom att flytta vattenmolekyler hit och dit.
En organisation eller verksamhet som håller på att ”svalna” kommer att lägga allt mer resurser på att försöka kompensera för sin minskande attraktivitet. Resurser som i huvudsak flyttar kaffekoppen – men som inte värmer kaffet.
Innovationstemperaturen, eller de små rörelserna, är självförstärkande. Precis som vattenmolekylerna stöter till varandra gör människor i organisationer det. När tillräckligt många rör sig tillräckligt mycket (hit och dit) stöter de till sina grannar som också börjar rycka hit och dit. Temperaturen ökar. Omvänt gäller att när tillräckligt många saktat in kommer det att bli allt svårare för de kvarvarande att röra på sig. Temperaturen sjunker. Detta är den goda eller onda spiral som så många upplevt men som oftast missuppfattats. Det handlar inte om gemensamma mål, inte om samordnade ansträngningar och inte om bättre styrsystem. Det handlar helt enkelt om närvaron av, eller frånvaron av, mikrorörelser. Små, små förändringar hit och dit. De tar ut varandra till både fart och riktning – men de höjer temperaturen i organisationen. Och varm verksamhet är attraktiv.
Det rör sig om mycket små skillnader. Precis som i fallet med kaffekoppen är skillnaden i mikrorörelse mellan en kall och en varm verksamhet överraskande liten. Men den är mätbar och påverkbar. Och den har mycket stora konsekvenser.
Svalnande verksamhet kan inte någonsin räddas genom organisationsutveckling. Lika lite som att kallt kaffe kan få tillbaka sitt värde genom att du springer med koppen. Den enda effekten är att du blir trött.
Vill du veta mer om hur man faktiskt och praktiskt kan både förklara, mäta och påverka organisationers innovationstemperatur så är du väldigt välkommen att höra av dig. Vi tröttnar aldrig på att diskutera det här.